Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie

Aktualności

XIII Konkurs Potraw Regionalnych
"Stół Wigilijny" 2012

Inwałd, ParkHotel Łysoń
8 grudnia 2012 r.

Fotoreportaże (prosimy kliknąć na poniższe linki)

Stoły Wigilijne poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich

Ceremonia wręczania nagród

Konkurs stroików, obdarowanie stroikami szczególnych Przyjaciół SGW

 

XIII Konkurs Potraw Regionalnych - "Stół Wigilijny" 2012
Inwałd, ParkHotel Łysoń - 8 grudnia 2012 r.

Jakie są te nasze obecne święta? Rozrywani pomiędzy pracą i domem, obarczeni mnogością różnych działań i informacyjnym szumem docierającym z mediów coraz częściej mamy znikomą ilość czasu dla tych, dla których jesteśmy najważniejsi. Pracując w realiach dużej konkurencji na rynku pracy zapominamy, że najwiekszym darem nie jest pieniądz lecz współczucie, współprzeżywanie, obecność drugiego, bliskiego nam człowieka.

Świat zawłaszcza nasze życie i życie naszych bliskich. Ludzie często bojąc się o stratę tego co dla nich najważniejsze - pracy, stabilnego dochodu - zapominają, że tak naprawdę to nie one przynoszą szczęście.

Raz w roku nadchodzi czas szczególny, niezwykły, magiczny. Czas gdy gasną wystawy supermarketów, zanika ruch samochodów na zatłoczonych ulicach. Czas podsumowań upływającego bezlitośnie czasu. Wigilia. Wieczór szczególny, moment spotkania się całej rodziny, wszystkich nam bliskich, by chociaż na kilka godzin usiąść razem, przy wspólnym stole i podzielić się radością i smutkiem codzienności.

To również czas podsumowań dla organizacji i stowarzyszeń.

Tradycyjnie - niezwykłą imprezę Konkurs Potraw Regionalnych - Stół Wigilijny rozpoczęła Prezes SGW - Czesława Wojewodzic.

Ten rok był dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie rokiem wyjątkowym. Pięć wielkich sukcesów! ... ale - wszystko po kolei :)

Przed nami najpiękniejsze święta. Święta Bożego Narodzenia. Święta rodzinne. Ze świętami łączy się najpiękniejszy wieczór w roku - wieczór wigilijny. Spotykamy się - podsumowując historię. Wigilia. Czekanie. Oczekiwanie na narodziny Jezusa Chrystusa. Na próżno Chrystus rodzi się w żłobie - jeżeli nie narodzi się w Tobie - mówi stare, chrześcijańskie powiedzenie. Tradycja przypomina - aby przygotować się do wigilii i zrobić wszystko, żeby była niepowtarzalna.

20 Kół Gospodyń Wiejskich Gmin Andrychów, Wieprz Iwanowice, Mucharz i Osiek przygotowało potrawy które nadają się na wigilię. Przewodnią potrawą był karp na różne sposoby.

Czy wiecie, że w Wigilie należy wstać rano i umyć sie w zimnej wodzie. Nalać ją na miednicę, wrzucić pieniążka i umyć się właśnie tak? Spróbujcie! Szczęście gwarantowane :)!

To kolejny - XIII Konkurs Potraw Regionalnych - Stół Wigilijny organizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wspólnie z licznym gronem przyjaciół Stowarzyszenia.

Zaproszenie na XIII Konkurs Potraw Regionalnych przyjęli:

Poseł na Sejm RP Joanna Bobowska
Poseł na Sejm RP Marek Polak
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Józef Kała
Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak
Starosta Powiatu Wadowickiego Jacek Jończyk
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrychowa Roman Babski
Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak
Wiceburmistrz Andrychowa Agnieszka Perończyk-Adamek
Wiceburmistrz Andrychowa Tomasz Partyka
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Mieczysław Żyła
Wiceprzeprzewodniczący Gminy Wieprz Kazimierz Szatan
Wiceprzeprzewodniczący Gminy Wieprz Bolesław Mokwa
Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek
Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jerzy Czerny
Wiceprzewodniczący Gminy Osiek Bogdan Sobecki
Skarbnik Gminy Andrychów Jolanta Lach
Pułkownik Sławomir Gołota
Prezes MSH Wizan Jerzy Chylewski
Prezes ABS Bank Spółdzielczy Andrychów Małgorzata Matusiak
Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Teresa Tomiak
Radni Powiatowi: Zbigniew Mieszczak, Stefan Jakubowski, Czesław Rajda
Radni gmin Andrychów, Wieprz i Osiek
Krystyna Dusik - Osiek
Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Andrychowie - Kazimierz Szczepański
Honorowi Członkowie Stowarzyszenia - Jan Krupnik, Władysław Rajda, Adam Kryska, Józef Brzazgacz, Jarosław Skupień, Jan Sordyl, Stanisław Sordyl
Dział Promocji Powiatu Wadowickiego, Dział Promocji Gminy Andrychów
Przedstawiciel Maspex - Sławomir Rusinek
Klub Stu Mieczysław Studniarz
Firma Budowlana Ryszard Sarapata
Dyrektorzy Szkół, strażacy, działacze wiejscy
Gospodarze ParkHotel Łysoń - Państwo Łysoń

Szanownych gości oraz wszystkich wcześniej nie wymienionych powitała Czesława Wojewodzic - Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

Co roku - Stowarzyszenie w dowód uznania dla szczególnych przyjaciół Stowarzyszenia nadaje zaszczytne tytuły.

Działo się to w miejscowości Inwałd w Gminie Andrychów. Dnia 8. miesiąca grudnia. 2012 r. gdy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Bronisław Komorowski, Burmistrzem Gminy Andrychów - Tomasz Żak, gdy na Stolicy św. Piotra zasiadał Benedykt XVI. Wobec licznie zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich ogłoszono, co następuje:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie postanawia Przyznać Status Członka Honorowego dla J.W.P Sławomira Rusinka!

Za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia. Jest Pan z nami od 11 lat. Za osobiste zaangażowanie i pomoc dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, za otwartość. Jest Pan otwarty na piękno tradycji, zwyczajów i obyczajów wsi. W swoich działaniach dodaje Pan nam siły i otuchy - pomagając nam strzec tradycji przekazywanej przez pokolenia - powiedziała Prezes SGW przekazując wraz z Zofią Moskwik - wiceprezes Stowarzyszenia pamiątkowy upominek wręczany Honorowym Członkom SGW

Cała sala zaśpiewała gorące Sto Lat dla nowego Członka Honorowego SGW - Sławomira Rusinka!

Podziękowania popłynęły również w kierunku mamy Pana Sławomira!

Tymczasem... w sali obok komisja konkursowa przystąpiła do oceny wigilijnych smakołyków

Podczas spotkania Prezes SGW podzieliła sie wspaniałą wiadomością, bardzo ważną dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich

5. grudnia 2012 r. w krakowskim kinie "Kijów" przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego wręczyli nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jedna z pięciu statuetek nagrody "Kryształy Soli" trafiła do Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. To pierwsza tego typu, tak zaszczytna nagroda dla organizacji działającej w naszej Gminie! oraz Powiecie Wadowickim. SGW otrzymało nagrodę w kategorii: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wszystko jest darem - talenty, trud, wielkie serce i ludzie którzy pomagają oraz okoliczności - to praca wielu przynosi owoce - w takim ujęciu można mówić o sukcesie. Sukces pobudza do dalszego rozwoju, nobilituje, wyróżnia. Sukcesy potrzebne są nie tylko ludziom, ale też organizacjom. Taki właśnie sukces stał się udziałem stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie.

W roku 2006 z rąk Marszałka Marka Nawary Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie prestiżową nagrodą Kryształy Soli. Teraz - sześć lat później - w środę 5 grudnia z rąk wicemarszałka Wojciecha Kozaka otrzymała nagrodę główną!

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie otrzymało tą niezwykłą nagrodę za bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie tradycji, sztuki ludowej i kultury regionu oraz integrację, aktywizację i organizowanie czasu wolnego społeczności lokalnej, działalność opiekuńczą, oświatową, edukacyjną oraz kultywowanie radości płynącej z własnoręcznie wykonanej pracy.

To jest najwyższe odznaczenie jakie może otrzymać organizacja od samorządu województwa małopolskiego.

Po tej informacji nastąpiły słowa uznania przekazane dla Gospodyń na ręce Prezes SGW przez Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka, Wójt Gminy Wieprz - Małgorzatę Chrapek i Prezesa MSH Wizan - Jerzego Chylewskiego.

Wasza praca i zaangażowanie są godne podziwu, szacunku i najwyższego uznania - powiedział Burmistrz Andrychowa przekazując dla Stowarzyszenia nagrodę pieniężną na realizację zadań statutowych.

W imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników Wizanu - kolejna nagrodę świadczącą o niezwykłym poparciu działań SGW złożył Prezes Wizanu - Jerzy Chylewski.

Jesteśmy z Was niezmiernie dumni. Byliśmy z Wami od początku. Jesteśmy i mamy nadzieję, że długo jeszcze będziemy się cieszyć ze współpracy ze Stowarzyszeniem powiedział Jerzy Chylewski - Prezes MSH Wizan

We współczesnym świecie, w którym dominuje hedonizm Wasza działalność jest bezcenna, bo tylko dzięki niej młode pokolenie będzie miało świadomość pochodzenia, historii regionu, folkloru tej ziemi, bogactwa kulturowego - dodał - życząc pomyślności w dalszej realizacji statutowych celów i następnych sukcesów oraz dalszego rozwoju.

Wielkimi brawami Gospodynie podziękowały za piękne słowa i pomoc jaka płynie dla SGW

Podziękowania popłynęły również dla autora niniejszego fotoreportażu. O tym jak wielką drogę przeszło Stowarzyszenie wie tak naprawdę niewielu ludzi. Oglądamy fotoreportaże, fotografie, ale często nie zdajemy sobie sprawy ile trudu i wysiłku trzeba włożyć w pracę dla wspólnego dobra, a taką właśnie ogromną pracę wykonują na rzecz naszej małej ojczyzny członkinie Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszone w ramach Stowarzyszenia. To prawdziwy zaszczyt móc dokumentować ich działania!

Podziękowania popłynęły również dla sponsorów. To w zdecydowanej mierze dzięki ich dobroczynności możliwa jest praca Stowarzyszenia takiego jak SGW w Andrychowie.

Sponsorami i fundatorami nagród na XIII Konkurs Potraw Regionalnych byli :

•Gospodarze - Państwo Łysoń
•Starostwo Wadowice - poprzez program Powiatowa Twórczość Artystyczna
•Urząd Miejski w Andrychowie - program Pokazanie Tradycji Ludowych i Regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów
•Urząd Gminy Wieprz - Finansowanie KGW z terenu Gm. Wieprz
•Urząd Gminy Osiek - Finansowanie KGW z terenu Gm. Osiek
•Urząd Gminy Mucharz - Finansowanie KGW z terenu Gm. Mucharz
Urząd Gminy Iwanowice
•Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN"
•ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
•PROTECH Gierałtowice - Jan Krupnik
•Zbigniew Grzyb
•Maspex Wadowice
•Hurtownia Tkanin "PAKO Plus" Inwałd A. Kryska
•Agencja Ubezpieczeniowa "Sordyl" J i J Sordyl
•Firma rodzinna L. i Z. Mieszczak
•Zofia Chrapkiewicz
•Czesław Rajda
•Cech Rzemiosł Różnych
•Firma Józef Brzazgacz
•Auto Serwis Daniel i Jacek Trojak
•CMC Inwałd Zbigniew Marek i Bogdan Cinal
•Wanda i Krzysztof Wątroba
•Firma Vela Targanice
•Dorota Młynarczyk
•Firma "Pawbol" Państwo Łuczak
•Firma "Badan" Danuta Badan
•Halina i Edward Górscy
•Stanisław Sordyl
•Ryszard Sarapata
•Skupień Jarosław
•Stanisław Babiński
•Mariusz Dziarmaga
•Marek Piekiełko
•Drukpress Andrychów
•Mieczysław Żyła
•Edyta Soj
•Hurtownia napojów "Dusik-Matusiak"
•Eryk Stus - Szkółka Krzewów Ozdobnych
•Wszystkie gospodynie które przygotowały te stoliki jako wolontariat
•oraz liczna grupa gości, która zasiliła konto Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich dobrowolnymi datkami na rzecz Stowarzyszenia m.in. Stanisław Babiński, Firma Ryda, Babik Ryszard, Jolanta i Jan Sordyl, Żyła Mieczysła, Ryszard Sarapata, Tadeusz Sumper, Joanna Bobowska, Jakubowski Stefan, Sławomir Gołota, Józef Kała, Wanda Wątroba, Jolanta Lach, Zbigniew Grzyb, Profit Rajda.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Kolejny raz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller odwiedził Gminę Andrychów - podnosząc wraz z innymi szanownymi gośćmi rangę tego niezwykłego konkursu.

W trakcie wieczoru zaprezentował swoje umiejętności Zespół Pieśni i Tańca "Kotlina" z Osieka!

Specjalnie na tą - szczególną okazję zespół przygotował Krakowiaka!

Kończąc służbę wojskową w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wystąpiłem do Prezesa Stowarzyszenia Służb Mundurowych Wojwewództwa Małopolskiego o nadzwyczajne wyróżnienie dla Czesławy Wojewodzic - Prezes SGW i Pana Sławomira Rusinka - powiedział przekazując zaszczytne odznaczenia - Pułkownik Sławomir Gołota - prosząc o ich wręczenie Wojewodę Jerzego Millera.

Jednym z nieodłącznych elementów konkursu potraw regionalnych jest wspólne ubieranie choinki i kolędowanie

W dowód uznania dla wspaniałych artystów z Gminy Osiek - Prezes MSH Wizan - Jerzy Chylewski przekazał pamiątkowy upominek

Zespół Pieśni i Tańca Kotlina - porwał do wspólnego tańca - Krakowiaka - uczestników imprezy.

Mniej więcej rok temu byłem w Austrii na ważnym spotkaniu. Gospodyni - Minister Spraw Wewnętrznych Austrii wieczorem, po całym dniu pracy wystąpiła w stroju ludowym. I to jest normalne. Myślę że my też dożyjemy czasów, kiedy strój krakowski, lub stroje z innych części naszego województwa będą normalnością. To coś, czego nie możemy stracić. Każdy z nas chce mieć swoje korzenie. Każdy chce być ze swoich korzeni dumny. Nie byłoby tej dumy bez Stowarzyszenia i bez jego lidera. To jest to, daczego my sie tutaj spotykamy. To jest oddanie Pani podziwu, szacunku, za Pani całoroczną pracę. Tu się z przyjemnością przyjeżdża na kilka godzin, usiądzie i wspólnie świętuje. Wszyscy jednak mają świadomość tego, że to jest wytrwała codzienna praca i jej niezwykłe owoce - powiedział Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller

Świąteczna wigilijna kolacja to kolacja rodzinna, ale mimo, że dzisiaj dopiero jest 8 grudnia mam wrażenie, że już się rozpoczełą wigilijna, rodzinna uczta. Nie tylko ta przy stole. Uczta ludzi, którzy cenią sobie to samo - to, że mogą razem się spotkać, ludzi którzy się uśmiechają. Proszę Państwa - tak dużo sobie nawzajem zawdzięczamy. Tak rzadko o tym mówimy. Tak dużo dobrego Państwo czynią. Jak rozmawiamy - to raczej o tym co złe, nie mówiąc o tym co dobre.

Nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, że patrząc na Państwa pracę i patrząc na Państwa sukcesy - od tego roku w Województwie Małopolskim Ci, którzy chcą się regularnie spotykać, Ci starsi i ci najmłodsi mają stałe zasilanie z budżetu państwa. Na przyszły rok Minister Pracy wziął przykład i będzie to funkcjonowało w całej Polsce. To nie może być od święta - to musi być na stałe. To Państwa zasługa. Gdybym Państwa nie spotkał to sam bym tego napewno nie zbudował. To jest umiejętność szukania partnerów. Bez sponsorów nie da się. Wszystkiego z budżetu gmin, powiatu, ani nawet budżetu Państwa nie da się realizować. Również dlatego, że nie wolno tylko i wyłącznie z tych środków czerpać, bo każdy, kogo stać by pomóc finansowo czerpie radość z tego że może komuś pomóc. Najważniejsza kwestia. Wychowuje dom, uczy szkoła, ale wychowuje tak naprawdę wysiłek. Nie branie, tylko dawanie. Przychodząc do Stowarzyszenia przychodzi się dawać a nie brać. Przychodzi się coś oferować, a nie coś oczekiwać. Komuś pomóc i kogoś dostrzec wtedy, kiedy coś nie wyjdzie, a nieraz ziemia usuwa się spod nóg. Dlatego myślę, że Państwo mają przez okrągły rok wigilię. Zawsze jest stół wigilijny i rodzina która przy tym stole czeka, żeby podać rękę kiedy jest trudno. Bardzo dziękuję za wszystko - dodał Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller

Stowarzyszenie pokazuje, że można wszystko połączyć - pracę społeczną, dobre uczynki, wspaniałą współpracę z Samorządami, Urzędem Marszałkowskim, Województwem Małopolskim, Starostwem Powiatowym, urzędami gmin, sołtysami.

Bez wspólnej pracy i pomocy nie dojdziemy do niczego - dlatego potrzebni są sponsorzy. To nie tylko pomoc finansowa ale i dobra rada, podpowiedź, również sianie dobrego słowa o organizacji jest bardzo ważne - dodała Czesława Wojewodzic - rozpoczynając prezentację pracy Stowarzyszenia w 2012 roku.

Dwanaście miesięcy pracy...

Zapraszamy do obejrzenia całego roku naszej pracy - tutaj

Podczas konkursu wigilijnego nie mogło zabraknąć degustacji!

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych Fotoreportaży:

Stoły Wigilijne poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich

Ceremnia wręczania nagród

Konkurs stroików, obdarowanie stroikami szczególnych Przyjaciół SGW

Prosimy kliknąć w powyższe linki!

Uczestnicy imprezy podziwiali również kunszt gospodyń, które tradycyjnie przygotowały wystawę swojej twórczości.

Kolejny, XIII wieczór wigilijny za nami. To praca wielu przynosi owoce. Człowiek samotny nie może cieszyć się w pełni z osiągniętego sukcesu.

W imieniu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich dziękujemy serdecznie i kłaniamy się bardzo nisko wszystkim tym, dzięki którym kolejny konkurs mógł przebiegać w niezwykłej, wspaniałej, rodzinnej atmosferze. Szczególnie - dziękujemy wszystkim gospodyniom, za ich trud i poświęcenie, oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby Konkurs Potraw Regionalnych Stół Wigilijny mógł kolejny raz zaistnieć w gronie imprez regionalnych promujących nasz region i nasze piękne tradycje.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Czesława Wojewodzic - Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich

 

 

Jarosław Skupień

wins