Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie

Aktualności

KONKURS POTRAW REGIONALNYCH

STÓŁ WIGILIJNY 2020
online

Jeśli czytacie te słowa, jesteście w gronie ludzi, którym przyszło żyć w szczególnych czasach. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat świat zmieniał się w nieprawdopodobnie szybkim tempie. Po mrocznym okresie światowych wojen, zmian systemów politycznych, nieprawdopodobnie szybko rosnącemu postępowi technicznemu, zdobyczom cywilizacyjnym i technologicznym, odkryciom naukowym w niemal każdej dziedzinie życia, dostępie do środków transportu i komunikacji oraz podłączeniu do wszechobecnej sieci www ... ludziom miało żyć się lepiej i dostatniej. I faktycznie! Zachłysnęliśmy się wolnością, brakiem granic, podróżowaniem, zdobywaniem świata i kosmosu.

Na „ziemię” sprowadził nas niestety niewidoczny gołym okiem koronawirus, który wywrócił naszą rzeczywistość do góry nogami, stawiając pod znakiem zapytania nie tylko światową ekonomię, gospodarkę oraz zdrowie i życie ludzi, ale też dotychczasową, przepiękną działalność organizacji i stowarzyszeń.

Niemal ze łzami w oczach wspominamy teraz dany nam kiedyś przepiękny czas wspólnej pracy, wielkich imprez plenerowych, spotkań integracyjnych, konkursów, warsztatów, wyjazdów, podczas których poznawaliśmy świat i cieszyliśmy się razem w gronie Gospodyń, mieszkańców i najbliższych. Jesteśmy pełni nadziei, że te czasy jeszcze powrócą!

Wspominając poprzednie „Stoły Wigilijne”, widzimy jak wielką drogę przebyło Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, nasza Gmina, nasz kraj i my sami. Możemy być dumni, że Gospodynie SGW były pionierkami i zapoczątkowały z późniejszą wielką pomocą sponsorów i przyjaciół Stowarzyszenia nową tradycję, stając się wzorem dla innych.
Celem tego rodzaju działań jest nie tylko zachowanie naszych kulinarnych i kulturowych tradycji, ale też popularyzacja regionalnych potraw, sposobów ich przygotowywania i podania na stole oraz zapamiętanie dla przyszłych pokoleń, lokalnych, starych, często zapomnianych przepisów kulinarnych, popularyzacja sztuki gotowania, oraz ukazanie umiejętności dekoracji wigilijnego stołu i choinki.

„Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wyniszcza, a innym przyświeca” Tym cytatem od wielu lat rozpoczynały się Konkursy Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny”, odbywające się nieprzerwanie od 2000 roku. W tym roku będzie inaczej.

Dbałość o tradycję nie może być odkładana na potem. Powinna być podejmowana nadal - tu i teraz. Konkursy to również przywoływanie wspomnień z dzieciństwa, pamięć o rodzinnym domu, rodzicach i seniorach rodu. Działania te skutecznie pobudzają aktywność Gospodyń na rzecz lokalnej społeczności, stymulują wzrost zainteresowania sztuką ludową i wyrobami rękodzieła, łączą środowiska lokalne poprzez wzajemną troskę o region i kraj w którym żyjemy. To nasz współczesny Patriotyzm.

Zapraszamy do udziału w konkursie ONLINE!

Regulamin konkursu /stół wigilijny + nalewka  babuni/

Nie można służyć dobrze narodowi nie znając jego dziejów , bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój  rodzinny kraj.”/J.P.II/

Po adwentowym oczekiwaniu bezpośrednim przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia. Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda .Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd

I . Organizator konkursu
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

II. Cel konkursu „Stołu wigilijne  + nalewka  babuni”
Kultywowanie tradycji, ochrona tego co dla nas swojskie, określenie swojej odrębności, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej.

III. Uczestnicy konkursu
Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

IV.  Ocena  stołów
Stoły  będą  oceniane na podstawie zdjęć przez Komisję powołaną przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie według następujących kryteriów, oraz smak potrawy  po dostarczeniu  próbki  przez  poszczególne  KGW.

* tradycyjna  potrawa  + przepis /proszę zgłosić propozycję wcześniej aby przepisy się nie powtarzały/
* estetyka stołu, ogólne wrażenie
* prezentacja nalewki  babuni+  przepis 
* przekazanie  próbki potrawy  do  oceny  smaku   w realu  przez   Komisję Konkursową

V. Warunki uczestnictwa

 • uczestnicy  konkursu  zgłaszają  jedną potrawę /przepis/,  nalewkę  /przepis/
 • nadesłane na konkurs zdjęcia prac winny być własnością autora,
  należy wykonać 3 ujęcia z przodu, z góry, boku,
 • zdjęcia należy nadsyłać do 5. grudnia 2020 r.
 • praca winna być opatrzona danymi - nazwa koła KGW 
 • zdjęcia prac należy nadesłać drogą mailową na adres: wins@andrychow.pl
 • Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie  danych  osobowych o treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie z siedzibą ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów moich danych osobowych w zakresie: email, imię, nazwisko, miejscowość w celu przeprowadzenia konkursu.

VI. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone w dniu najbliższego zebrania Stowarzyszenia  Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, zgodnie ze zgłoszeniami.

VII. Organizator Konkursu "Stół   wigilijny” - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji, archiwizacji, promocji oraz dokumentacji imprezy, oraz publikacji tych danych na stronie internetowej www.sgw.andrychow.pl

 

Regulamin Konkursu "Staropolskie ozdoby choinkowe" /na podstawie zdjęć/.

Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata. 

I . Organizator konkursu
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Andrychów,

II. Cel konkursu "Staropolskie ozdoby choinkowe"
-Powrót do zwyczajów , oraz wiedzy o nazwach i materiałach wykorzystywanych do wykonania ozdób choinkowych.

III. również osoby fizyczne- gospodynie Uczestnicy konkursu;
Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Gmin; Andrychów, Wieprz, Osiek

IV. Ocena

Ozdoby będą oceniane na podstawie zdjęć przez Komisję powołaną przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie według następujących kryteriów.

 • wykorzystane materiały
 • estetyka wykonania
 • ogólne wrażenie, nawiązanie do tradycji

V .Warunki uczestnictwa

 • uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jedna prace ; 
 • nadesłane na konkurs zdjęcia prac winny być własnością autora, należy wykonać 3 ujęcia z przodu , z góry i z gospodynią jak razem z rodziną dekoruje choinkę/może być podłaźniczka -gałązka / 
 • praca winna być opatrzona danymi; nazwisko autora, nazwa koła KGW 
 • zdjęcia prac należy nadesłać drogą mailową na adres; wins@andrychow.pl w dniach 20-30 .11 2020 
 • przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie z siedzibą ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów moich danych osobowych w zakresie; imię, nazwisko, miejscowość w celu przeprowadzenia konkursu.

VI. Nagrody

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody , które zostaną wręczone w dniu najbliższego zebrania Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie . Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, zgodnie ze zgłoszeniami.

VIII. Wykorzystanie materiałów

Organizator Konkursu "Staropolska ozdoba choinkowa"- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych , a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych . przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji, archiwizacji, promocji oraz dokumentacji imprezy, oraz publikacji tych danych na stronie internetowej www.sgw.andrychow.pl

 

Regulamin konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy

Nie można służyć dobrze narodowi nie znając jego dziejów , bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój  rodzinny kraj.” /J.P.II/

Po adwentowym oczekiwaniu bezpośrednim przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia. Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda.Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd

I . Organizator konkursu
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

II. Cel konkursu „Stroików  Bożonarodzeniowych”
Kultywowanie tradycji, ochrona tego co dla nas swojskie, określenie swojej odrębności, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej.

III. Uczestnicy konkursu
Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

IV.  Ocena stroików
Stroiki będą oceniane na podstawie zdjęć przez Komisję powołaną przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie według następujących kryteriów.
  *   skład stroików
  *   estetyka wykonania
  *   ogólne wrażenie, tematyka Bożo-narodzeniowa

V. Warunki uczestnictwa

 • uczestnicy  konkursu  mogą zgłosić tylko jedną pracę
 • nadesłane  na  konkurs zdjęcia prac winny być własnością autora,
  należy wykonać 3 ujęcia z przodu, z góry , boku,
 • zdjęcia należy nadsyłać w dniach 20-30.11.2020
 • praca winna być opatrzona danymi - nazwa koła KGW 
 • zdjęcia prac należy nadesłać drogą mailową na adres: wins@andrychow.pl
 • Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie  danych  osobowych o treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie z siedzibą ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów moich danych osobowych w zakresie: email, imię, nazwisko, miejscowość w celu przeprowadzenia konkursu.

VI. Nagrody

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone w dniu najbliższego zebrania Stowarzyszenia  Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, zgodnie ze zgłoszeniami.

VII. Wykorzystanie materiałów

Organizator Konkursu "Stroiki  Bożo-narodzeniowe”” - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji, archiwizacji, promocji oraz dokumentacji imprezy, oraz publikacji tych danych na stronie internetowej www.sgw.andrychow.pl

 

 

wins