Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Andrychowie

Aktualności

Konkurs Bukietów Zielnych 2022

 

Regulamin Konkursu "Bukiety na Zielną"

Piękna wielowiekowa tradycja obchodzenia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy też Święta Zaśnięcia Maryi, albo też Uroczystości Matki Boskiej Zielnej .

I . Organizator konkursu

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Andrychów,

II. Cel konkursu "Bukiety na Zielną"

-Powrót do zwyczajów, oraz wiedzy o nazwach i zastosowaniu większości  święconych roślin.
-Połączenie modlitwy, piękna, wiedzy o przyrodzie i o właściwościach leczniczych roślin.

III. Uczestnicy konkursu;

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wadowickiego  i oświęcimskiego. Uczestnikami  konkursu mogą być również osoby fizyczne- gospodynie. Do udziału zapraszamy przedstawicieli innych stowarzyszeń, organizacji,klubów i.t.p

IV. Założenia konkursu;

Przez wieki w pewne dni w roku ludzie święcili w kościołach bukiety zawierające zioła, kwiaty, zboża i warzywa . W naszym kraju najważniejszymi takimi okazjami były oktawa Bożego Ciała  kiedy święcono wianki i dzień Matki Boskiej Zielnej /15 sierpnia / kiedy święcono bukiety. Święta te uzupełniały się wyśmienicie. Po Bożym Ciele święcono zioła kwitnące na początku lata, a na Zielną – te kwitnące późnym latem.
  Poświęcone rośliny miały różnorodne zastosowanie. Bukiety i wianki trzymano przez cały rok, wierzono że chronią od nieszczęścia,choroby, czy pioruna. Wianki czasami wieszano na drzwiach, a bukiety z Zielnej wkładano za święte obrazy . Wyciągnięte z nich zioła lecznicze były szczególnie skuteczne w leczeniu ludzi i zwierząt.
  Badając tradycję używania ziół w Polsce zauważono zanik wielu zwyczajów, oraz wiedzy o nazwach i zastosowaniu większości roślin.  Znajomość tego co gdzie się święci, jak się nazywa i jak to używano to klucz do miejscowej wiedzy zielarskiej.
 Do najczęściej spotykanych przy święceniu gatunków należały; piołun, krwawnik, wrotycz , dziurawiec,rumianek , bratki polne i miętę Inne zioła kwitnące w tym czasie i wkładane do bukietów to ; maki, szałwia, macierzanka, wrotycz, koper, kminek, koński szczaw, boże drzewko, rozmaryn, melisa .
   Do bukietów ziół dodawano również inne rośliny, takie jak  :zboża, marchew, jabłka, kwiaty.

 V. OCENY

Bukiety będą oceniane przez Komisję powołaną przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie   według następujących kryteriów.

  *   skład bukietów
  *   estetyka wykonania
  *   ogólne wrażenie

 VI .Warunki uczestnictwa;

*uczestnicy  konkursu  mogą zgłosić tylko jedna prace w jednej z  kategorii;               

- prace  przedstawicielek  poszczególnych  kół  KGW,stowarzyszeń,organizacji,klubów 

- prace osób  fizycznych 

*praca  winna  być opatrzona danymi; nazwisko   autora , nazwa  koła KGW  stowarzyszenia, organizacji, klubu,

 *przedstawienie   prace konkursowych jest  równoznaczne z akceptacją   zgody na przetwarzanie  danych  osobowych o treści;

Wyrażam    zgodę  na przetwarzanie przez  Stowarzyszenie Gospodyń  Wiejskich  w  Andrychowie z siedzibą  ul .Starowiejska  22a, 34-120  Andrychów  moich  danych  osobowych w  zakresie ; imię, nazwisko, miejscowość w celu przeprowadzenia  konkursu.

VII. NAGRODY

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone w dniu konkursu. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, zgodnie ze zgłoszeniami.

VIII. Organizator Konkursu "Bukiety na Zielną"

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych . przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji, archiwizacji, promocji oraz dokumentacji imprezy, oraz publikacji tych danych na stronie internetowej www.sgw.andrychow.pl

 

wins